Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami ucapkan Selamat (Mubarak) kepada para Ahmadi Baru yang telah melaksanakan perintah Allah SWT dan menerima Hz. Masih Mau’ud a.s. yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh Rasulullah saw dan oleh semua agama-agama besar.

Tujuan bai’at ini ialah untuk mendapatkan berkat dan ridho Allah SWT. Semua ini diraih dengan karunia dan kasih sayang Allah SWT.

Sebagai Ahmadi baru kita harus selalu menjaga dan melindungi niat Bai’at yang tulus ini, sambil berjuang sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah SWT dan mengkhidmati makhluk-Nya.

Kami berdoa semoga webiste ini menjadi sarana untuk membantu Anda dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan Ajaran Islam dan Ahmadiyah. Aamiin.